เลือกภาษา
CALL
CENTER
+66(02)-519-4426
กลุ่มลูกค้า
  1. บริการขนส่งสินค้า ทางเรือ ทางเครื่องบิน และ ทางรถ
         Freight Forwarding (AIR, SEA, TRUCK)
ซีพีแอลให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางเรือ เครื่องบิน และ รถ ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมมากกว่า 350 เมืองใน 200 ประเทศ เราให้บริการที่ยืดหยุน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ทั้งนำเข้าและส่งออก
  2. บริการด้านพิธีการศุลกากร
         Customs Brokerage

เรามีความชำนาญในการเคลียร์สินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะนำเข้าโดยทางเครื่องบิน ทางเรือ หรือทางรถบรรทุก เรามีผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจดีถึงระบบศุลกากรของประเทศ รวมทั้งการจัดการด้านภาษีแบบต่างๆ เช่นการขอคืน การใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เป็นต้น สามารถจัดทำเอกสารสำหรับนำเข้าและส่งออก จัดทำหนังสือรับรองต้นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีขาเข้าของประเทศปลายทางได้
  3. บริการขนส่งสินค้าของโครงการ
         Project Cargo (Heavy Lift, Break bulk Cargo)ให้บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เหมาลำเรือ หรือสินค้าที่ต้องมีหลายเที่ยวเรือ รวมถึงการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าสำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
  4. บริการขนส่งสินค้าสำหรับจัดงานแสดงที่ต่างประเทศ
         Oversea Tradeshows จัดเตรียมเอกสาร ATA CARNET สำหรับผู้ที่ต้องการส่งสินค้าไปจัดงานแสดงและส่งสินค้ากลับมา เพื่อสามารถนำเข้าประเทศปลายทาง และ ส่งกลับมายังประเทศไทยได้โดยไม่ต้องเสียภาษีและอากร พร้อมมีบริการบรรจุสินค้าสำหรับส่งออก กรณีที่เป็นสินค้าบอบบาง หรือ แตกหักเสียหายง่าย
  5. บริการขนส่งงานศิลปะ
         Find Art Shipping


ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทงานศิลปะ ซึ่งเป็นชิ้นงานที่เปราะบาง มีมูลค่าสูง และต้องการการจัดส่ง เคลื่อนย้าย อย่างมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ชิ้นงานทุกชิ้น ขนส่งถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทุกเงื่อนไขการซื้อ-ขายของท่าน

ตามมาตรฐาน INCO TERM
กรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อ และสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
EX.WORK
หากผู้ผลิต ขายสินค้าให้ท่านใน TERM EX. WORK จากโรงงานต่างประเทศ เราสามารถเป็นตัวแทนท่านในการรับสินค้าจากหน้าโรงงานผู้ผลิต และจัดส่งให้จนถึงมือท่านทุกที่ทั่วประเทศไทย

FOB (FREE ON BOARD)
หากผู้ผลิต ขายสินค้าให้ท่านใน TERM FOB ORIGINAL PORT เราสามารถจัดหาค่าขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางเรือ ทางเครื่องบิน และ ทางรถ เป็นตัวแทนท่านในการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า ตลอดจนจัดส่งสินค้าให้ท่านทุกที่ทั่วประเทศไทย

CNF, CFR, C&F (COST AND FREIGHT)
หากผู้ผลิต ขายสินค้าให้ท่านใน TERM CNF, CFR, C&F DESTINATION PORT เราสามารถเป็นตัวแทนท่านในการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า และ จัดส่งสินค้าให้ท่านทุกที่ทั่วประเทศไทย
* TERM ดังกล่าวผู้ขายไม่ได้จัดทำประกันภัยค่าขนส่งให้ผู้ซื้อ

CIF (COST INSURANCE AND FREIGHT)
หากผู้ผลิต ขายสินค้าให้ท่านใน TERM CIF DESTINATION PORT เราสามารถเป็นตัวแทนท่านในการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า และ จัดส่งสินค้าให้ท่านทุกที่ทั่วประเทศไทย
* TERM ดังกล่าวผู้ขายได้จัดทำประกันภัยค่าขนส่งให้ผู้ซื้อ

ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทุกเงื่อนไขการซื้อขายของท่าน
ตามมาตรฐาน INCO TERM
กรณีที่ท่านเป็นผู้ขายและต้องการขายสินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศ
FOB (FREE ON BOARD)
หากท่านเป็นผู้ผลิตในประเทศ และต้องการขายสินค้าให้ลูกค้าท่านใน TERM FOB ORIGINAL PORT เราสามารถรับสินค้าจากหน้าโรงงานท่าน บรรจุสินค้าสำหรับเตรียมส่งออก จัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือต้นทาง และเดินพิธีการศุลกากรขาออกจากประเทศไทย

CNF, CFR, C&F (COST AND FREIGHT)
หากท่านเป็นผู้ผลิตในประเทศ และต้องการขายสินค้าให้ลูกค้าท่านใน TERM CNF, CFR, C&F เราสามารถรับสินค้าจากหน้าโรงงานท่าน บรรจุสินค้าสำหรับส่งออก เป็นตัวแทนท่านในการผ่านพิธีการศุลกากรขาออกให้ท่าน และขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางเรือ ทางเครื่องบิน และ ทางรถ

CIF (COST INSURANCE AND FREIGHT)
หากท่านเป็นผู้ผลิตในประเทศ และต้องการขายสินค้าให้ลูกค้าท่านใน TERM CIF เราสามารถรับสินค้าจากหน้าโรงงานท่าน บรรจุสินค้าสำหรับส่งออก เป็นตัวแทนท่านในการผ่านพิธีการศุลกากรขาออกให้ท่าน จัดทำประกันภัยการขนส่ง และขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางเรือ ทางเครื่องบิน และ ทางรถ

DDU (DELIVERY DUTY UNPAID)
หากท่านเป็นผู้ผลิตในประเทศ และต้องการขายสินค้าให้ลูกค้าท่านใน TERM DDU เราสามารถรับสินค้าจากหน้าโรงงานท่าน บรรจุสินค้าสำหรับส่งออก เป็นตัวแทนท่านในการผ่านพิธีการศุลกากรขาออกให้ท่าน จัดทำประกันภัยการขนส่ง และขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางเรือ ทางเครื่องบิน และ ทางรถ เดินพิธีการศุลกากรขาเข้าประเทศปลายทาง และจัดส่งสินค้าจนถึงมือลูกค้าของท่าน โดยลูกค้าท่านชำระเพียงภาษีปลายทางเท่านั้น

DDP (DELIVERY DUTY PAID)
หากท่านเป็นผู้ผลิตในประเทศ และต้องการขายสินค้าให้ลูกค้าท่านใน TERM DDP เราสามารถรับสินค้าจากหน้าโรงงานท่าน บรรจุสินค้าสำหรับส่งออก เป็นตัวแทนท่านในการผ่านพิธีการศุลกากรขาออกให้ท่าน จัดทำประกันภัยการขนส่ง และขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางเรือ ทางเครื่องบิน และ ทางรถ เดินพิธีการศุลกากรขาเข้าประเทศปลายทางรวมทั้งชำระค่าภาษีอากรขาเข้า และจัดส่งสินค้าจนถึงมือลูกค้าของท่าน โดยทางลูกค้าท่านไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

ไม่ว่าท่านจะซื้อขายใน TERM ใด เราสามารถให้บริการท่าน ได้ทุกรูปแบบการบริการ ให้ทุกการจัดส่งเป็นหน้าที่เรา

 

 

เลือกกลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าทั่วไป
กลุ่มลูกค้า E-COMMERCE
กลุ่มลูกค้าบริษัท
พิเศษ! ห้ามพลาด
ส่งตรงถึงบ้าน

ไม่ต้องเสียภาษีปลายทาง สำหรับมาเลเซีย จีน กัมพูชา ลาว และเวียดนาม
"พิเศษ! นำเข้าแบบเหมาภาษี จากจีน ในราคากันเอง"

พบกับ CPL-INTER ได้ที่สวนจตุจักร
CONTACT US
Address : 168/44-45 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
Email : [email protected]
MOBILE : 091-519-4426 , 063-519-4426
TEL : 02-519-4426
LINE ID: @cplinter
OPEN : จันทร์-เสาร์