เลือกภาษา
CALL
CENTER
+66(02)-519-4426
กลุ่มบริการของเรา

   ข้อกำหนด

บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด จะทำหน้าที่ดูแล จัดการระบบคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ ขนส่ง และส่งออกสินค้าของท่านด้วยความระมัดระวังสูงสุด

ท่านผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้าปลายทาง ตกลงอนุญาตให้ทางบริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด ตรวจสอบสินค้าของท่านทุกชิ้นก่อนส่งออก/นำเข้า และ ส่งออก/นำเข้าสินค้าของท่านกับสายเรือ, สายการบิน, หรือบริษัทขนส่งที่ทางเราเป็นผู้กำหนดให้ เพื่อให้สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตกลง ซึ่งทางท่านตกลงว่าจะไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการรับสินค้าปลายทาง หากท่านมีการละเลยหรือเพิกเฉยต่อการดำเนินการในการรับสินค้าปลายทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

   การรับประกัน

หากท่านตกลงส่งสินค้ากับเรา เรามีบริการโกดังให้ท่านเก็บสินค้าฟรีเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งจะรับประกันการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่อยู่ในความดูแลของเรา

สำหรับสินค้าที่เก็บเกินระยะเวลา 1 เดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการ 300 บาทต่อเดือนต่อลูกบาศก์เมตร และการรับประกันของบริษัทฯ จะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องทันทีหลังจากท่านตกลงชำระค่าบริการโกดัง ค่าบริการโกดังอาจจะได้รับการยกเว้นในกรณีที่ ทางบริษัทฯ รับประกันหรือไม่รับประกันการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าของท่าน

ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ระยะเวลาบรรจุสินค้าลงกล่อง ลงลังไม้ 4 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าชิ้นสุดท้ายสำหรับการส่งออกในครั้งนั้น สินค้าของท่านที่ส่งกับเราจะได้รับการบรรจุอย่างดี ได้รับการตรวจสอบสภาพและความครบถ้วนของสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนออกจากโกดัง

   การแก้ไขรายละเอียดผู้รับปลายทาง

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและที่อยู่ ของผู้ส่งต้นทางและผู้รับปลายทางอย่างละเอียด หากสถานที่ของท่านเป็นอาคาร, ตึก หรือห้องเช่า เลขที่ห้องและชั้น ต้องระบุอย่างชัดเจน

หากที่อยู่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้และทำให้สินค้าถูกส่งกลับ, ท่านยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการส่งสินค้ากลับมายังต้นทาง

หากท่านตรวจพบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง รบกวนแจ้งกลับโดยทันที หากสินค้าของท่านยังอยู่ที่โกดังของเรา บริษัทฯ ยินดีแก้ไขข้อมูลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังของเราแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ขั้นต่ำที่ 20 เหรียญดอลล่าสหรัฐ

   การสูญหายหรือความเสียหาย

สินค้าของท่านที่ส่งกับเรา จะได้รับการบรรจุลงกล่อง ลงลังไม้ อย่างดี ได้รับการตรวจสอบสภาพและความครบถ้วนของสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนออกจากโกดัง ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการขนส่ง จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายเรือหรือสายการบินจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทาง สิทธิ์ในการเรียกร้องต่อการสูญหายหรือความเสียหายระหว่างการขนส่งจะต้องทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขของสายเรือหรือสายการบินดังนี้

การสูญหายหรือความเสียหายที่มองไม่เห็น –การสูญหายหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นหมายถึงการสูญหายหรือความเสียหายที่ไม่อาจทราบได้จนกระทั่งเปิดบรรจุภัณฑ์ออก สินค้าภายในอาจเสียหายจากการขนส่งที่ไม่ระมัดระวัง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ภายนอกไม่เกิดความเสียหาย หากท่านเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วพบว่าสินค้าภายในเสียหายหรือสูญหาย จะต้องยื่นเรื่องเคลม ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

การสูญหายหรือความเสียหายที่มองเห็น –การสูญหายหรือความเสียหายที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกบรรจุภัณฑ์ จะต้องระบุอย่างชัดเจนในใบรับสินค้า และให้ทางตัวแทนผู้ส่งสินค้าเซ็นรับรอง หากไม่มีการระบุในเอกสารรับสินค้าว่าสินค้าที่ได้รับนั้นเกิดการสูญหายหรือเกิดความเสียหาย ทางเราของสงวนสิทธิ์ในการเคลมสินค้าสูญหายหรือเสียหาย เอกสารแบบฟอร์มสำหรับการเคลมจะส่งให้ทางท่านเพื่อกรอกข้อมูล

สินค้าที่ส่งกับเราและเราเป็นผู้ทำการบรรจุสินค้าและตรวจสอบสินค้าก่อนออกจากโกดัง และได้รับการตรวจสอบจากสายเรือหรือสายการบินว่าการสูญหายเกิดก่อนสินค้าออกจากโกดังเรา หรือความเสียหายเกิดจากการบรรจุสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าเสียหายจะชำระโดยเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารตามมูลค่าความเสียหายจริง แต่ไม่เกินมูลค่าค่าบริการทั้งหมดที่ทางท่านชำระให้กับบริษัทฯ สำหรับส่งสินค้าในครั้งนั้น

 

ทางลัดสู่บริการของเรา
ทำไมต้อง CPL INTER
บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินแบบส่งถึงหน้าบ้าน
บริการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินแบบส่งถึงสนามบินปลายทาง
บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
บริการขนส่งสินค้าทางรถ
ขนย้ายบ้านระหว่างประเทศ
บริการนำเข้าสินค้า
บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
บริการบรรจุสินค้าและคลังสินค้า
บริการเดินพิธีการศุลกากร
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
สินค้าต้องห้ามหรือต้องมีใบอนุญาตนำเข้าส่งออก
เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ
พิเศษ! ห้ามพลาด
ส่งตรงถึงบ้าน

ไม่ต้องเสียภาษีปลายทาง สำหรับมาเลเซีย จีน กัมพูชา ลาว และเวียดนาม
"พิเศษ! นำเข้าแบบเหมาภาษี จากจีน ในราคากันเอง"

พบกับ CPL-INTER ได้ที่สวนจตุจักร
CONTACT US
Address : 168/44-45 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
Email : [email protected]
MOBILE : 091-519-4426 , 063-519-4426
TEL : 02-519-4426
LINE ID: @cplinter
OPEN : จันทร์-เสาร์